MacBook Air ja InDesignin pyörittäminen

Kuvankäsittely, taitto ja typografia