Ongelmia kirjan taitossa InDesign CS6lla

Kuvankäsittely, taitto ja typografia