Värit tummenevat profiileista huolimatta

Kuvankäsittely, taitto ja typografia