Multimedia/kuvaesitys -ohjelma

Kuvankäsittely, taitto ja typografia