Aperture 2, Canon 60D ja RAW

Kuvankäsittely, taitto ja typografia