Työtilan valaistuksesta. Osa X+1

Kuvankäsittely, taitto ja typografia