CS5 RGB muunnos CMKY

Kuvankäsittely, taitto ja typografia