CS-paketin aktivointi koneen tuhon jälkeen?

Kuvankäsittely, taitto ja typografia