Photoshopilla badge-tehoste

Kuvankäsittely, taitto ja typografia