Tulostaminen aivan paperin reunaan saakka?

Kuvankäsittely, taitto ja typografia