Adobe CS5 lisensseistä

Kuvankäsittely, taitto ja typografia