Macbook Air riittävä Autocadiin/Photoshop?

Kuvankäsittely, taitto ja typografia