Photoshop CC(2015) - saako wöökspeissin ladattua jotenkin?

Kuvankäsittely, taitto ja typografia