Rastilipun piirtaminen Illustrator CC?

Kuvankäsittely, taitto ja typografia