Pdf-sivun koko

Kuvankäsittely, taitto ja typografia