Logic/ääniraidan tempon muuttaminen

Kaikki ääneen ja musiikin tekoon liittyvä.