iPad Air ja toimimaton wifi-täppä

Täällä voit kysyä mistä tahansa, jos et löydä vastausta muualta.